Om oss

Styrelse:

Ordförande: Monika Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Webbansvarig: Anna Flyman Mattsson (Anna.Flyman_Mattsson@nordlund.lu.se)

 • Kristina Ansaldo, Litteracitet och flerspråkighet, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
 • Anna Flyman Mattsson, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
 • Anders Agebjörn, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet
 • Monika Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet
 • Charlotta Olvegård, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
 • Malmö stad
 • Dorota Lubińska, Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet
 • Marie Rydenvald, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
 • Elin Persson, Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad
 • Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
 • Anne Reath Warren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
 • Simeon Oxley, Enheten för flerspråkighet, Uppsala Kommun och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

 

Nätverkets syfte är att:

– samordna expertis och erfarenheter inom området språk- och kunskapsutveckling från relevanta forsknings- och utbildningsmiljöer för att öka kunskapen om frågor kring lärandets språkliga dimensioner utifrån ett flerspråkighetsperspektiv

– utifrån ett flerspråkighetsperspektiv verka för spridningen av kunskaper om språk- och kunskapsutveckling i samhället i allmänhet och inom utbildningsområdet i synnerhet

– verka för utveckling av forskningsbaserade utbildningssatsningar anpassade för olika målgrupper i samhället och i synnerhet inom utbildningsväsendet

– fungera som en dialogpart i frågor som berör språk- och kunskapsutveckling gentemot myndigheter, institutioner och organisationer

 

Mötesanteckningar

Stadgar_FLIS.pdf (76256)

Mötesanteckningar_FLIS_11 mars 2024.pdf (377884)

Mötesanteckningar FLIS 18 okt 2023 (2).docx (32743)

Mötesanteckningar_FLIS_3 mars 2023_Zoom.docx (28771)

Mötesanteckningar_FLIS_28 okt 2022_LU.docx (35142)

Mötesanteckningar_FLIS_24 mars 2022_Zoom.docx (41314)

Mötesanteckningar_FLIS_15 okt 2021_Zoom.docx (28941)

Mötesanteckningar_FLIS_19 mars 2021_Zoom.docx (25641)

Mötesanteckningar_FLIS_16 okt_2020_Zoom.docx (21851)

Mötesanteckningar_FLIS_9 mars 2020.docx (59661)

Mötesanteckningar_FLIS_21 okt 2019.docx (27126)

Mötesanteckningar_FLIS_8 mars 2019.docx (27288)

Mötesanteckningar_FLIS_10 okt 2018.docx (19615)

Mötesanteckningar_FLIS_12 mars 2018.docx (21828)

Mötesanteckningar FLIS 20 okt 2017.docx (21734)

Mötesanteckningar FLIS 7 okt 2016.docx (65905)

Mötesanteckningar FLIS 22 april 2016.docx (42330)

Mötesanteckningar FLIS 8 dec 2015.docx (63203)

Mötesanteckningar FLIS 26 mars 2015 

Mötesanteckningar FLIS 25 sept 2014.docx (19968)

Mötesanteckningar Flerspråk 5 feb 2014.docx (28738)

Mötesanteckningar Samspråk 12 sept 2013.docx (65838)

Mötesanteckningar Samspråk 19 april 2013.docx (42208)

Mötesanteckningar Samspråk 14 februari 2013.docx (16087)

Mötesanteckningar Samspråk 6 december 2012.doc (62976)

Mötesanteckningar Samspråk 14 September 2012.docx (18649)

Mötesanteckningar Samspråk 20 jan 2012. docx (23979)

Mötesanteckningar Samspråk 22 april 2010.doc (25600)

Mötesanteckningar Samspråk 15 feb 2010.docx (15330)

 

Nätverkets historia

 Idéen med ett samarbetsforum i form av ett nationellt nätverk mellan lärosäten och tjänstemän i storstäderna föddes mellan dåvarande chef för RMS (Resurscentrum för mångfaldens skola), Malmö och föreståndaren för Nationellt Centrum för svenska och svenska som andraspråk, Stockholm och Institutet för svenska som andraspråk, Göteborg universitet. Nätverket framhåller vikten av att kommuner och forskningsverksamheter samarbetar och byter erfarenheter kring flerspråkighetsfrågor.
 
Nätverket har bytt namn från Samspråk till Flerspråkighet i Sverige (FLIS).

© 2014 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode