NÄTVERKET FLIS

Nätverket Flerspråkighet i Sverige (FLIS) är ett nationellt nätverk bestående av deltagare från universitet, högskola och kommuner, som arbetar för språk- och kunskapsutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv. Grundläggande för vår verksamhet är att alla som bosätter sig i Sverige ska ha rätt till:

  • utveckling av sitt modersmål
  • utveckling av svenska
  • flerspråkighet

 

 

Nyheter

16.10.2020 00:00

Nästa möte i FLIS

Nästa möte i FLIS äger rum 3 mars 2023 på Zoom (9-15).

Sök på hemsidan

Här hittar du information om nätverket FLIS, vad vi arbetar för och vad som är aktuellt i nätverket. Om du söker kontinuerligt uppdaterad information om vad som händer inom forsknings- ämnes- och undervisningsområdet (flerspråkighet, modersmål, svenska som andraspråk och sfi) hänvisar vi dig till vår länksamling.

© 2014 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode